top of page

NL // Wij zijn Lennert en Zoë, twee studenten van het KASK. 

 

Zoë komt oorspronkelijk uit het Verenigd Koninkrijk maar woont sinds enkele jaren in Gent en zit in haar eerste jaar Masters. Na eerder gewerkt te hebben als ontwerper voor live performances, is ze nu bezig met projecten die tot doel hebben verbindingen te leggen tussen mensen en plaats. Ze is geïnteresseerd in de gebouwde omgeving en de definities en activeringen van de openbare ruimte in landelijke en stedelijke gebieden.

Lennert rondt dit jaar zijn bachelors af. Hij is geïnteresseerd in het gebruik van circulaire, betaalbare en gerecyclede materialen voor zijn ontwerpen. Hij werkt graag met mensen samen om iets te maken dat voor verschillende mensen verschillende betekenissen kan hebben.


---

FR // Nous sommes Lennert et Zoë, deux étudiants du KASK. 

 

Zoë est originaire du Royaume-Uni mais vit à Gand depuis quelques années et est en première année de master. Après avoir travaillé comme conceptrice de spectacles vivants, elle s'occupe maintenant de projets visant à établir des liens entre les gens et les lieux. Elle s'intéresse à l'environnement bâti et aux définitions et activations de l'espace public dans les zones rurales et urbaines.

Lennert termine son baccalauréat cette année. Il s'intéresse à l'utilisation de matériaux circulaires, abordables et recyclés pour ses créations. Il aime travailler avec les gens, collaborer avec eux pour créer quelque chose qui peut avoir différentes significations pour différentes personnes.


---

EN // We are Lennert and Zoë, two students at KASK.

Zoë is from the UK originally but has been living in Gent for the last few years and is in her first year of Masters. Having worked previously as a designer for live performance, she is now busy with projects that aim to build connections between people and place. She is interested in the built environment and the definitions and activations of public space in rural and urban areas.

Lennert is finishing his bachelors this year. He is interested in using circular, affordable and recycled materials for his designs and loves to work with people, collaborating with them to make something that can hold different meanings to different people.

IMG_1472 2.JPEG
bottom of page